QUY TRÌNH

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Phục vụ hơn 2000 khách hàng, THY TÚ hiểu rằng mỗi dự án có những yêu cầu riêng biệt và độ phức tạp khác nhau. Điều này giúp THY TÚ tùy chỉnh dịch vụ để tối ưu hóa chi phí và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc thực hiện công việc.

WORKING

QUY TRÌNH

BƯỚC 1 - KHẢO SÁT

THY TÚ tiến hành khảo sát công trình để hiểu rõ yêu cầu và đặc điểm của công trình cần phá dỡ. Từ đó đưa ra phương án tối ưu cho việc phá dỡ.

Bước 2 - Báo giá

Báo giá sẽ phản ánh các công việc, vật liệu và thời gian thực hiện cần thiết.

Bước 3: Tiến hành và Dọn dẹp

Tiến hành thi công phá dỡ công trình theo kế hoạch đã lên. Sử dụng máy móc hiện đại để phá dỡ và dọn dẹp, đảm bảo an toàn môi trường

Bước 4 - Nghiệm thu

Cuối cùng, THY TÚ tiến hành nghiệm thu công trình đã phá dỡ. Đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu.

Scroll to Top