Giới Thiệu Về THY TÚ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Phá dỡ công trình THY TÚ trở thành doanh nghiệp trường tồn hàng đầu miền Trung trong lĩnh vực Phá dỡ công trình, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và vẫn giữ nguyên những tôn chỉ không thay đổi trong suốt quá trình phát triển.

0-10 Năm

Trở thành công ty có thương hiệu ở Đà Nẵng.

10-20 Năm

Trở thành công ty có thương hiệu khu vực miền Trung.

20-30 Năm

Trở thành tập đoàn có quy mô khắp cả nước.

Sứ mệnh: Mang đến giải pháp phá dỡ hiệu quả, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Đóng góp vào sự phát triển bền vững của mọi công trình

Giá trị cốt lõi: Triết lý kinh doanh của THY TÚ được xây dựng trên 5 giá trị cốt lõi: trung thực, trách nhiệm, tuân thủ, an toàn và bền vững.

Trung thực:

THY TÚ coi trung thực là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh. THY TÚ đảm bảo sự minh bạch trong mọi giao dịch và tương tác với các bên liên quan.

Trách nhiệm:

Thực hiện công việc một cách đúng hẹn, đảm bảo chất lượng và đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không gây hại đến môi trường và xã hội xung quanh.

Tuân thủ:

THY TÚ tôn trọng và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn trong lĩnh vực phá dỡ công trình.

An toàn:

Đầu tư đào tạo nhân viên, cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân và máy móc hiện đại để an toàn đặt lên hàng đầu.

Bền vững:

THY TÚ xây dựng kế hoạch và hành động dựa trên nền tảng của trung thực và đạo đức, với mục tiêu phát triển bền vững.

dự án chúng tôi đã thực hiện

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

LÍ DO CHỌN PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THY TÚ

Đơn vị phá dỡ công trình chuyên nghiệp, cung cấp tư vấn và hỗ trợ toàn diện từ đánh giá công trình đến lập kế hoạch và thực hiện.

Scroll to Top