Author name: admin

du-an-pha-do-cong-trinh-chuyen-nghiep-quan-khu-5-1

DỰ ÁN PHÁ DỠ PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH CŨ CỦA BỘ THAM MƯU QUÂN KHU V (GIAI ĐOẠN 1)

Dự án phá dỡ phần ngầm công trình cũ của Bộ tham mưu Quân khu V (giai đoạn 1), là một trong những dự án phá dỡ công trình đáng chú ý mà THY TÚ đã thực hiện tại khu vực Đà Nẵng. Dự án phá dỡ công trình này bao gồm hạng mục phá …

DỰ ÁN PHÁ DỠ PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH CŨ CỦA BỘ THAM MƯU QUÂN KHU V (GIAI ĐOẠN 1) Read More »

Scroll to Top